Які новації чекають на малі та середні підприємства Ніжина?

Наприкінці минулого року на Чернігівщині стартувала пілотна Програма з розробки та реалізації місцевих стратегічних документів, спрямованих на розвиток малого та середнього підприємництва (МСП) в рамках проекту FORBIZ. Завдяки Меморандуму про співпрацю Ніжина отримав методичну підтримку від експертів FORBIZ на всіх етапах формування політики розвитку МСП та її впровадження. Отже тепер бізнес у Ніжині має вийти на новий рівень. Для цього у стінах міської ради розробляють напрямки, завдання та заходи стратегії розвитку малого та середнього підприємництва.

Робоча група, яка засідала 12 квітня обговорювала структуру попередньо виробленої стратегії. Перший напрямком у напрацюваннях проекту є  покращення співпраці бізнесу та влади. Він у себе включає завдання підвищити ефективності діалогу бізнесу з владою. Для цього необхідно буде залучити представників бізнесу та бізнес-асоціацій до публічного обговорення рішень та упровадження практики реагування на рекомендації бізнесу, пов’язані з розвитком МСП. Потрібно також забезпечити підзвітність та відкритість влади. Необхідно також сприяти створенню та розвитку дієвих бізнес-асоціацій та підприємницьких об’єднань.

На меті є створення та сприяння діяльності  бізнес-омбудсмена. Це буде відповідна посада в структурі виконавчого комітету міської ради. Дана особа захищатиме інтереси та права підприємців.

Один з найцікавіших напрямків є створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку МСП. Його завданням є створення нових об’єктів інфраструктури підтримки МСП. Воно включає в себе заходи щодо обміну досвідом розвитку об’єктів інфраструктури МСП в інших регіонах України та закордоном; залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку для фінансування проектів розвитку інфраструктури підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва – «Прозорого офісу». Робочою групою було визначено необхідність у створенні Школи малого та середнього підприємництва із залученням європейського досвіду. Важливим є сприяння створенню Центру інновацій та ІТ технологій, соціальних ініціатив (iHUB). Така практика існує на заході України в місті Львові, коли створюються об’єднання айтішніків, котрі не лише забезпечують Львову статус міста, яке йде в ногу з сучасними технологіями, а й наповнює його бюджет. Серед заходів є ще один цікавий – створення технопарків. Присутній на засіданні депутат обласної ради Сергій Охонько запропонував міській раді активно взятись до їх створення, підключивши всі ресурси, забезпечивши всі умови для інвесторів, котрі заходивши в Ніжин, матимуть від чого відштовхуватись, вкладаючи кошти у той чи інший бізнес-проект. Він зауважив, що влада повинна вирішувати питання щодо підключення майбутніх інвестиційних підприємств, до електро-, газо, водопостачання та інших підприємств, які дають можливість функціонувати технопарк, адже інвестрои мають постійні проблеми при підключенні до комунікацій. Також висловив пропозицію щодо погашення відсотків по кредитах МСП шляхом закладення коштів в бюджет у відсотковому відношенні.

Серед обговорюваних завдань є і підвищення підприємницької культури та пропаганди соціальної відповідальності бізнесу. Для цього необхідно вжити певних заходів. Цікавими для громади, серед них, є щорічне проведення «Місячника» підприємництва, організація круглих столів, виставок, семінарів, ярмарків. Також організовуватимуться популяризація підприємництва в загальноосвітніх навчальних закладах шляхом проведення уроків успішних підприємців. На меті робочої групи є розроблення підприємницькими організаціями та бізнес-об’єднаннями щорічного рейтингу успішності МСП та оприлюднення їх в ЗМІ. Для підприємців це буде додатковим стимулом для розвитку.

Важливим напрямком, який обговорила робоча група – є розширення та полегшення доступу до ресурсів. Серед завдань цього напрямку є ті, котрі вже активно напрацьовуються в інших містах, а це використання можливостей венчурного капіталу, залучення коштів неформальних інвесторів (бізнес-ангелів), добровільне об’єднання ресурсів для фінансування проектів (краудфандинг). Що ж це значитиме для ніжинських підприємців? Якщо хтось з них має бажання створити центр дозвілля, заклад харчування чи інший цікавий проект, він може запропонувати громаді  вкласти в нього свої кошти (посильну суму), і коли вже проект буде реалізований, матиме певні привілеї щодо його відвідування. Важливим є і розширення кредитування малого і середнього підприємництва комерційними банками та небанківським фінансовими установами. Оскільки міськрада не має впливу на банківську організацію щодо встановлення процентних ставок, міській раді потрібно передбачити у громадському бюджеті певний процент коштів на розвиток нових підприємств. Це може бути у співпроцентному відношенню 0,3% чи 0,5%  від загальної наповнюваності громадського бюджету. Для великого бізнесу – це «копійки». Для починаючих підприємців – це дійсно є «рукою допомоги». Також, зважаючи на нинішню ситуацію в країні, важливим заходом є залучення міжнародної технічної допомоги для розробки відповідних програм для таких груп, як жінки, молодь, біженці, бійці АТО. Потрібно також розробити дайджест грантів (невеликі суми) та розмістити їх на платформі «МСП  міста Ніжина».

Ще один напрямок, який має полегшити і забезпечити розвиток МСП – спрощення підключення підприємців до інженерних мереж, доступ до вільних земельних ділянок та виробничих приміщень.

 

Сприяння виходу МСП на ринки інших регіонів – напрямок, який має на меті розробити та провести інформаційні компанії з просування товарів та послуг, вироблених підприємствами Ніжина, у тому числі брендування продукції. Це говорить про те, що ніжинські підприємці не можуть обмежуватись одним Покровським ярмарком. Потрібно створювати інші торгівельні заходи, які пропагували б ніжинських виробників. На міських же ярмарках віддавати перевагу своїм підприємцям і надавати їм центральні торгові місця, адже учасники ярмарку хочуть бачити на щось особливе, чого не можна купити в інших регіонах.

В ході обговорення були напрацьовані такі напрямки і завдання щодо стратегії розвитку МСП:

I Покращення співпраці бізнесу та влади:

 1. Підвищення ефективності діалогу бізнес – влада;
 2. Залучення представників бізнесу та бізнес – асоціацій до публічного обговорення рішень та впровадження практики реагування на рекомендації бізнесу, пов’язані з розвитком МСП;
 3. Забезпечення підзвітності та відкритості влади;
 4. Сприяння створенню та розвиток дієвих бізнес-асоціацій.

II Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку МСП:

 1. Покращення регуляторного середовища, зокрема розширення використання М-тесту для забезпечення виконання принципу «спочатку думай про мале»;
 2. Оцінка ефективності діяльності наявної інфраструктури підтримки МСП;
 3. Створення нових об’єктів інфраструктури підтримки МСП;
 4. Покращення інформаційного забезпечення підприємців;
 5. Підвищення підприємницької культури та пропаганда соціальної відповідальності бізнесу;
 6. Покращення іміджу підприємництва.

III Розширення (полегшення) доступу до ресурсів:

 1. Розширення (полегшення) доступу МСП до фінансових ресурсів, активізація використання небанківських джерел фінансування;
 2. Спрощення підключення МСП до інженерних мереж, доступ до вільних земельних ділянок та виробничих приміщень;
 3. Забезпечення МСП трудовими ресурсами.
 1. Вихід МСП на нові ринки:
 2. Підвищення експортного потенціалу;
 3. Сприяння виходу МСП на ринки інших регіонів;
 4. Розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних закупівель.

 

 1. Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП:
 2. Підвищення спроможності МСП до ведення бізнесу;
 3. Підвищення обізнаності МСП щодо можливостей Європейських інструментів COSME та Горизонт-2020;
 4. Зміцнення зв’язків «наука-виробництво»;
 5. Розвиток соціального підприємництва;
 6. Екологізація МСП.

Марина Волинець для сайту НЕЖАТИН

 

 

Вам може бути цікаво

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *