Якщо автономія вищих навчальних закладів уже внормована в законі «Про вищу освіту», то обсяг самоврядування шкіл наразі залишається питанням дискусійним.

“Однією з умов створення сучасної системи ефективного управління закладом загальної середньої освіти може стати його фінансова автономія”, – зазначив міський голова Анатолій Лінник.

На Офіційному сайті Ніжинської міської ради розміщено проект-рішення про «Про переведення Ніжинської гімназії № 2 Ніжинської міської ради Чернігівської області  на самостійну фінансово-господарську діяльність».

Ніжинська гімназія № 2 (директор Матях Л.А.) – це перший заклад системи загальної середньої освіти, який з 01 січня 2020 року переходить на самостійну фінансово-господарську діяльність.

Що це означає? Якою ж буде шкільна самостійностійність – організаційною, кадровою, академічною чи фінансовою?


Що таке «автономія»

Реформування освітньої галузі в Україні супроводжується низкою завдань, які необхідно вирішувати вже зараз.

Забезпечення фінансової стабільності та розвитку ЗСО можливе на сьогодні завдяки зміні механізмів управління та фінансування на основі запровадження соціальних і освітніх стандартів, нових фінансових нормативів і автономії закладу освіти.

Поняття «автономія» означає самостійність, володіння правом самостійного вирішення питань внутрішнього значення.

Автономія передбачає, що заклади загальної сереньої освіти зможуть самостійно формувати освітні програми, складати навчальні плани з навчальних предметів відповідно до стандартів середньої освіти, обирати підручники, методики навчання та виховання, розвивати навчально-матеріальну базу.

Запровадження фінансово-економічної самостійності на законодавчому рівні сприяє ефективному використанню ресурсів бюджету та залученню в освіту коштів із інших джерел.

“Автономія – це право освітнього закладу на самоврядування, тобто на самостійне здійснення своєї діяльності: фінансово-господарської, освітньої. Підвищується відповідальність керівника закладу за прийняті ним рішення. Кожен навчальний заклад – ЗНЗ і ДНЗ – буде самостійно приймати рішення про організацію освітнього процесу, про розробку освітніх програм відповідно до державних стандартів”, – пояснює ніжинський міський голова Анатолій Лінник.

Тож, зважаючи на зазначене, є всі законні підстави розглянути дане питання на сесії міської ради і прийняти по ньому позитивне рішення.

Вікторія Коломійченко для Nizhynnews.com