Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року №1210 «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» призначити на 2018 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні – 1986 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення дослідження «Структурні механізми таутомеризації біологічно-важливих Н-зв’язаних молекулярних комплексів: розвиток нових уявлень»;

КОБЗАРЮ Олександру Леонідовичу – 1990 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для проведення дослідження «Похідні тіаміну та його структурні аналоги як інгібітори холінестераз».

cheline