Щодо призначення субсидій особам без доходів

 

 

 

 

З травня 2018 року змінами, внесеними постановою Уряду від 27.04.2018р. №329 до Положення про порядок призначення житлових субсидій, розширено перелік умов, за яких субсидія не призначається зазначається на сайті nizhynnews.

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 цього Положення житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Положенням визначено, що за наявності таких умов житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії з призначення державних соціальних допомог, що створена за рішенням виконавчого комітету міської ради, виходячи з конкретних обставин, що склалися.

Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії в таких випадках приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

У містах обласного значення (до таких належить і місто Ніжин) у таких випадках комісія може прийняти рішення про призначення житлової субсидії лише у разі, коли такі особи:

перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок (далі –ЄСВ) у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Проте, житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли ці особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадків перебування за кордоном в зв’язку зі службовим відрядженням, лікуванням або навчанням, що підтверджується відповідними документами).

Проте, незважаючи на отримання доходів менше мінімальної заробітної плати або/ та несплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), на загальних підставах (без винесення рішення на розгляд комісії) субсидії призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду:

навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

отримували хоча б один із таких видів доходу:

пенсію,

стипендію,

допомогу при народженні (усиновленні) дитини,

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу,

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,

тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,

допомогу по безробіттю.

У цих випадках житлова субсидія призначається на загальних підставах незалежно від кількості місяців, протягом яких відповідними особами отримувався хоча б один із таких доходів.

Наводимо приклади питань, з якими найчастіше звертаються отримувачі житлових субсидій.

1. Чи має право на загальних підставах на призначення субсидії особа, яка отримує допомогу при народженні на третю дитину до 6-річного віку, якщо дитині більше трьох років?

2. Жінка (одинока мати) на дату звернення безробітна (01.05.2018,) раніше отримувала субсидію, але по 31.12.2017 мала дохід при народженні дитини. Чи має право на субсидію, та який дохід потрібно враховувати?

3. Чи має право на загальних підставах на призначення субсидії особа, яка отримувала допомогу при народженні дитини не повний  період, за який враховуються доходи (кілька місяців була працездатною особою, яка не мала доходу та не сплачувала ЄСВ)?

Якщо протягом періоду (у будь-якому місяці), за який враховуються доходи, особи отримували допомогу при народженні дитини, вони мають право на призначення субсидії на загальних підставах.

Середньомісячний дохід таких осіб обчислюється на підставі фактично отриманих такими особами доходів протягом періоду, за який враховуються доходи.

4. У квартирі зареєстровані мати, яка не одружена, та дитина, яка народилась у квітні 2018 року. До цього мати ніде не працювала, доходів не мала. Чи має право домогосподарство на субсидію, якщо так, то з якого часу?

Така особа матиме право на призначення субсидії на загальних підставах на опалювальний період 2018 – 2019 років, якщо буде отримувати допомогу при народженні дитини у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи (І – ІІ квартали 2018 року).

5. Чи має право на отримання житлової субсидії мати, яка здійснює догляд за дитиною від 3 до 6 років за довідкою ЛКК?

6. Чи можна призначити субсидію у разі, коли у складі домогосподарства (або у складі сім’ї члена домогосподарства) є непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за інвалідом  І групи, або за престарілим, або надає соціальні послуги та отримує допомогу чи компенсацію у розмірах відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року № 832 та від 29 квітня 2004 р. № 558 та за таку особу управлінням соціального захисту населення щомісячно сплачується єдиний соціальний внесок?

7. Чи має право на призначення субсидії працездатна особа у випадку, коли в період, за який обчислюється середньомісячний сукупний  дохід, вона перебувала на обліку в центрі зайнятості як безробітна без виплати допомоги по безробіттю?

Якщо такі особи протягом періоду, за який враховуються доходи, не мають доходів, або мають дохід менший за мінімальну заробітну плату, та / або не сплачують ЄСВ, права на призначення субсидії на загальних підставах вони не мають.

Житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. При цьому, позитивне рішення комісії про призначення житлової субсидії може бути прийнято лише у разі, коли такі особи:

перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Проте, житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли ця особа перебувала за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадків перебування за кордоном в зв’язку зі службовим відрядженням, лікуванням або навчанням, що підтверджується відповідними документами).

Разом з тим, відповідно до Положення під час призначення житлової субсидії особі, яка здійснює догляд за інвалідом  І групи, або за престарілим, або надає соціальні послуги, їх дохід за рішенням комісії може бути обчислений як фактично отримані такими особами доходи.

8. Чи мають право на призначення субсидії без рішення комісії громадяни у разі якщо отримують мінімальну заробітну плату, але після сплати податку  на доходи з фізичних осіб вони мають середньомісячний сукупний дохід у розмірі, меншому за розмір встановленої мінімальної заробітної плати?

Особи, які отримують мінімальну заробітну плату, мають право на призначення субсидії на загальних підставах.

При цьому для розрахунку розміру субсидії до їх доходу включається заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб.

9. Чи має право на призначення субсидії на загальних підставах особа, яка має доходи більше мінімальної заробітної плати, соціальний внесок сплачувала протягом періоду, за який враховуються доходи, але на дату звернення не працює?

Зазначена особа має право на призначення субсидії на загальних підставах.

10. Чи має право на призначення житлової субсидії домогосподарство, до складу якого входить особа, яка перебуває у місцях позбавлення волі (що підтверджується довідкою установи)?

Якщо особа, яка входить до складу домогосподарства, перебуває у місцях позбавлення волі і в період, за який враховуються доходи, не мала доходів, або мала середньомісячний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, або не сплачувала єдиний соціальний внесок, питання щодо можливості призначення субсидії домогосподарству може вирішувати комісія, на умовах, зазначених вище, крім випадку, коли така особа є членом сім’ї особи із складу домогосподарства.

Управління праці та соціального захисту населення

 

 

 

Вам може бути цікаво

  1. Чи має право одинока непрацююча мати отримувати субсидію на опалювальний період? дитині 6 років в садочок непопали і нема з ким залишити щоб вийти на роботу

  2. Я здійснюю догляд за інвалідом 1ї групи.Сукупний дохід сімї,враховуючи двох пенсіонерів і мене,становить 4280грн.Отримав платіжку за газ…З попередньої суми переплати вирахували 1720грн.
    Може в мене калькулятор зломався,чи може в конторі обчислення ведуть на УКРАЇНСЬКИХ хитрих компютерах????-це становить 15 гройцманівських процентів???!!!
    А може мені треба дати хабаря,бо згідно того закону,комісія може сама вирішувати-враховувати мій дійсний дохід(аж 280 грн(а на руки 30 грн за мінусом податків з допомоги по догляду за інвалідом)),чи три мінімальних зарплатні,або прожиткових мінімуми(чорти вже розбере,що,де і як рахувати)???
    Дякую урядугройцмана,і всьому шоблу вальцмана!Маю надію.що все це кодло наступних років …надцять,а краще пожиттево проведе в камері № 5!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.