Якими подіями відзначиться у Ніжині листопад

 

 

 

 

Ніжин Сіty публікує календар подій на листопад.

Нагадаємо! Вийшов черговий випуск «Календаря знаменних і пам’ятних дат міста Ніжина на 2020 рік », який випускає Ніжинська центральна міська бібліотека ім. М.В. Гоголя. Календар-щорічник є своєрідною енциклопедією життя міста, в якій подано не тільки перелік подій та ювілеїв, а й розширену інформацію про найважливіші з них, в т. ч. мало досліджені.

4 (23 жовтня за ст. ст.) – 215 років тому народився Архієпископ Філарет (в миру Дмитро Григорович Гумилевський) (1805–1866), церковний історик, богослов, біблеїст, патролог, джерелознавець, громадський діяч.

Архієпископ Чернігівський та Ніжинський (1859–1866). Заснував періодичне видання «Чернігівські єпархіальні відомості».

Існують перекази, що в юності Дмитро відвідав Саровську пустинь, де Серафим Саровський сказав про нього: «Сей отрок буде великим світильником Церкви і прославиться по всій Русі, як вчений муж». 14 квітня 2009 року прославлений Українською православною Церквою до лику місцевошанованих святих.

Дійсний член Імператорського Російського географічного товариства (1852), почесний член Імператорського Російського археологічного товариства (1856), Копенгагенського товариства старожитностей.

Вибрані праці: История Русской Церкви: Периоды 1–5. – М., Рига, 1847–1848. В 5-ти ч. (переизд. – М., 2001); Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – М., 1852–1859; Историческое учение об отцах Церкви : В 3-х т. – СПб., 1859; Исторический обзор песнопевцев и песнопения Греческой Церкви, с примечаниями и снимками древних нотных знаков. – Чернигов : тип. Ильинского монастыря, 1864; Слова, беседы и речи Филарета, архиепископа Черниговского и Нежинского. – 2-е изд. – Чернигов, 1863; Православное догматическое богословие. – Чернигов, 1864; Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Чернигов, 1873.

4 – 85 років тому народився Олександр Шмульйович Кнішман (1935), геолог.

Працював техніком, геофізиком, начальником загону, начальником інтерпретаційного відділу Ніжинської експедиції з геологічних досліджень у свердловинах об’єднання «Укргеофізика». Головний геолог експедиції (з 1979 р.).

Лауреат Державної премії СРСР (1980). Почесний розвідник надр (1995). Нагороджений професійними відзнаками: медаллю «За заслуги в розвідці надр імені В.І. Лучицького» (1982), Золотим знаком Спілки геологів України (2005), пам’ятним знаком імені Л.І. Лутугіна (2005).

4 – 55 років тому народився Валерій Петрович Кузьменко (1965–1986), воїн-інтернаціоналіст.

Уродженець с. Галиця Ніжинського району. Його ім’я викарбовано на пам’ятнику воїнам-афганцям у Ніжині.

Командир відділення десантно-штурмового батальйону. Загинув 10 квітня 1986 р. Похований у рідному селі. Нагороджений медаллю «За відвагу» та орденом Червоної Зірки (посмертно).

11 (30 жовтня за ст. ст.) – 170 років тому народився Михайло Миколайович Бережков (1850–1932), історик.

Професор історії НІФІ кн. Безбородька (1882–1904; 1919–1922). Один із фундаторів і керівників (1901–1904) Ніжинського історико-філологічного товариства. Почесний член Товариства (1904). Завідувач інститутською бібліотекою (1904–1919). Член історичної секції Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (1922). Брав участь у створенні й діяльності Ніжинського наукового товариства краєзнавства. Керівник секції української та російської історії (з 1924 р.).

Автор численних наукових праць з історії Чернігівщини. Одним із перших зайнявся вивченням шляхів розвитку історичного краєзнавства на Чернігівщині.

Вибрані праці: План Юрия Крижанича о завоевании Крыма // Журнал Министерства народного просвещения. – 1891. – окт. – ноябр.; Город Нежин в начале XIX века, по описанию московских путешественников. – Нежин : Тип.-лит. Е.Ф. Венгера, д. Глезера, 1895; Нежинские предания, относящиеся к 1709-му Полтавскому году. – Нежин : типо-лит. насл. В.К. Меленевскаго, 1909; М.Е. Марков и его рукописный сборник о черниговской старине. – Нежин : типо-лит. М.В. Глезера, 1902; По поводу двадцатипятилетия Нежинского братства Божией Матери, Всех скорбящих радости. – Чернигов : тип. Губ. правл., 1909; В память профессора Петра Ивановича Люперсольского. – Нежин : типо-лит. М.В. Глезера, 1903; Георгий Конисский как проповедник // Сборник Историко-филологического общества при Институте кн. Безбородко. – 1896 г. – т. 1. – С. 113 – 127.

12 – 110 років тому народився Олександр Кузьмович Канюка (1910–2000), художник, портретист, графік, мемуарист.

Уродженець с. Гужівка Ічнянського району. Навчався в Ніжинській медичній професійній школі. Автор художньої роботи «Краєвид – Ніжин. 1930 р.».

В еміграції з 1943 року. Створював офорти, живописні натюрморти, тематичні картини на теми таборного життя, голодомору, нацистської окупації, на релігійні сюжети, розписи у петриківському стилі, мозаїки, кераміку. Ілюстрував українські підручники, книги, журнали.

Книга мемуарів «Від Гужівки до Біломорканалу: свідчення концтабірника 1930-х рр.», ілюстрована власними малюнками та репродукціями кольорових картин (Нью-Йорк, 1988). Нині ця книга зберігається в Ічнянському краєзнавчому музеї.

Помер у м. Міннеаполіс (шт. Міннесота, США).

Роботи: графіка – «Генерал Павленко, командир Зимового походу Армії УНР», «Заповіт Т. Шевченка», «Розкуркулені», «Кінець Другого зимового походу», «Кулеметники», «Отаман», «Розвідка», «Священик», «Смерть хлопчика», «Чоловік у пальто», «Автопортрет»; живопис – «ГУЛАГ», «Задвірки раю».

15 – 105 років тому народився Йосип Михайлович Дудка (1915–1990), педагог, поет.

Випускник Ніжинського педагогічного інституту (1938). Викладач Ніжинського бібліотечного технікуму (1938–1940).

Під час окупації України вивезений нацистами до Німеччини. Три роки працював у шахті «Брухштрассе» в Бохумі. Після Другої світової війни учителював на Роменщині. Дебютував у колективному збірнику «Слово молодих» (1955), в журналах «Вітчизна», «Україна», «Прапор», «Жовтень», «Дніпро», в газетах «Літературна Україна», «Молодь України», «Сільські вісті». У 1972 році звинувачувався в українському буржуазному націоналізмі, звільнений з роботи і позбавлений можливості друкуватися. Посмертно вийшла його збірка «Собори душ» (К., 1993).

16 – 85 років тому народилася Валентина Сергіївна Шишко (1935–1987), художниця. Уродженка Ніжина.

Донька класика українського живопису Сергія Шишка (1911–1997). Закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Жила і працювала в Києві. Писала пейзажі, портрети та натюрморти. Роботи зберігаються у приватних колекціях України та в Ніжинському краєзнавчому музеї ім. І. Спаського.

17 – 140 років тому народився Віктор Вікторович Дуб’янський (1880–1925), петрограф, фізико-географ. Уродженець Ніжина.

Випускник Київського університету Св. Володимира (1903). Професор (1913). Декан фізико-математичного факультету та заступник ректора університету Св. Володимира (1919). Читав лекції з мінералогії у Варшавському університеті (1918), Варшавському політехнічному інституті (1919). Вчений секретар комісії з вивчення природних багатств України при УАН (1919–1921). Ректор Київського комерційного інституту (1920). Віце-директор Укргеолтресту (Київ) (1920–1921). Член Українського геологічного комітету, в якому працював В.І. Вернадський.

Основні наукові дослідження у галузі осадової петрографії.

Вибрані праці: На Девдоракский ледник. – Владикавказ : Казбек, 1902; К геологии Центрального Кавказа. – Тифлис : тип. К.П. Козловского, 1906; В заоблачном краю : Из путевых впечатлений. – Москва : тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909; К вопросу о горных породах с высших пунктов восточной и западной вершин Эльбруса. – Тифлис : тип. К.П. Козловского, 1910; Из летних поездок в 1911 и 1912 гг. – Т. 1, 2. – Варшава : тип. «Рус. о-ва в Варшаве», 1913.

17 – 60 років від дня народження Тетяни Миколаївни Ковальчук (1960). Педагог. Закінчила НДПІ ім. М.В. Гоголя.

Вчитель української мови та літератури Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д. Ушинського (з 2003 р.). Створила власну систему організації навчання дітей на уроках української мови у відповідності з вимогами сучасної педагогіки. Багато уваги приділяє організації та вдосконаленню навчально-виховного процесу в закладі нового типу. Відмінник освіти України. Заслужений вчитель України (2001). Депутат Чернігівської обласної ради.

17 – 50 років тому народився Андрій Анатолійович Кокотюха (1970), письменник, журналіст, кіносценарист. Уродженець Ніжина. Випускник Ніжинської середньої школи №7.

Один з організаторів Творчої Асоціації «500» (1993) та упорядників прозової антології «Тексти» (1995) і антології дев`яностих «Іменник» (1998). Директор поетичного фестивалю «Молоде вино» (1997–2002). Постійно співпрацює з найпопулярнішими українськими газетами, журналами і телеканалами.

Лауреат премій видавництва «Смолоскип» (1995), журналу «Березіль» (2000), конкурсу популярної літератури «Золотий Бабай» (1999), конкурсу сучасного українського роману «Коронація слова» (2001, 2002, 2006, 2007, 2008). Нагороджений відзнакою «Золотий письменник України» (2012). Літературний критик Софія Філоненко вважає А. Кокотюху батьком «українського готичного детективу».

Екранізація роману «Червоний» у серпні 2017 року взяла участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Автор популярних книг «Шлюбні ігрища жаб» (1999), «Нейтральна територія» (2001), «Мама, донька, бандюган» (2003), «Таємне джерело» (2013), «Справа отамана Зеленого» (2014), «Називай мене Мері…» (2018), «Червоний. Без лінії фронту» (2019) та ін.

18 – 50 років тому народився Олександр Вікторович Савич (1970), співак. Музичний керівник і концертмейстер дитячого зразкового ансамблю бального танцю «Ритм» Ніжинської дитячої хореографічної школи.

Постійний учасник щорічних творчих звітів кращих аматорських колективів Ніжина та Чернігівщини (1999-2015). Переможець міського конкурсу «Молодіжний Олімп» у номінації «Кращий працівник культури серед молоді» (2002). Лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів/конкурсів (Україна, Угорщина, Болгарія, Франція).

19 – 95 років тому народився Григорій Якович Божок (1925–2014), педагог, учасник Другої світової війни. Випускник НДПІ ім. М.В. Гоголя.

Ветеран, інвалід війни 1 групи. Почав бойовий шлях в складі Першого Білоруського фронту. Звільняв Білорусію, Польщу. Брав участь у штурмі Берліна. Нагороджений трьома орденами, із них два Червоної Зірки, 9 медалей, у тому числі «За відвагу».

22 – 115 років тому народився Григорій Петрович Васильківський (1905–1986), філолог, педагог, краєзнавець.

Викладач НДПІ ім. М.В. Гоголя (1944–1975). Дослідник історії Чернігівщини і Ніжина. Автор путівника «Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя» (1970), книги «Ніжин» (1981, 1986), співавтор бібліографічного покажчика «Ніжин» та ін. Один із засновників Музею рідкісної книги при бібліотеці НДПІ ім. М.В. Гоголя (1985), який названо його ім’ям (з 1986 р.). Кандидат філологічних наук (1940), доцент (1941). За його ініціативи було проведено Всесоюзні гоголівські конференції (1952, 1959). Нагороджений орденом «Знак пошани».

29 – 90 років тому народився Михайло Якович Овсянніков (1930), військовик, громадський діяч.

Проживає в Ніжині з 1977 року. Працював на заводі «Прогрес». Учасник Другої світової війни. Випускник Челябинського вищого льотного училища (1951), Саратовського державного університету. Загальний трудовий стаж – 69 років. Ветеран Збройних сил СРСР, Ветеран військової служби України. Нагороджений орденами Червоного Прапора, Жовтневої революції і 19 медалями.

Підготувала Любов Гусєва, провідний бібліограф міської ЦБС

Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram

 

 

Вам може бути цікаво

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.