Ніжинський університет ім. М. Гоголя у ТОП-200 українських вишів

 

 

 

 

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував академічний рейтинг закладів вищої освіти України III–IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна 2019». У даному рейтингу є й Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя. Згаходиться він на 173 позицій. Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу  – 6,69;  Оцінка якості навчання – 4,79;  Оцінка міжнародного визнання  – 0,87;  Оцінка інтегрального показника діяльності ЗВО,  – 12,35.

 

Про це повідомляє сайт “Нежатин”.

 

Як складали рейтинг?

Методика проекту «Топ-200 Україна», що створена відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів, базується на використанні відкритих даних прямих вимірів (сумарною вагою 85%) та експертних висновків фахівців у галузі вищої освіти і головних ринків праці України (сумарною вагою 15%).

Відповідно до цієї методики діяльність вишів оцінюють за допомогою інтегрованого індексу – Iз. Цей індекс містить три комплексні складові: Iз = Iнп (40%) + Iн (25%) + Iмв (20%), де Iнп – індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн – індекс якості навчання, Iмв – індекс міжнародного визнання.

 

Хто лідирує?

У трійці лідерів рейтингу – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. На четверте місце піднявся Національний університет «Львівська політехніка», який відділило від третьої сходинки всього 0,02 бала.

Ще один заклад вищої освіти Львова – Львівський національний університет імені Івана Франка – на дев’ятій позиції рейтингу.

Рейтингова таблиця

# ЗВО Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп Оцінка якості навчання IН Оцінка міжнародного визнання IМВ Оцінка інтегрального показника діяльності ЗВО, IЗ
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 40,95 22,32 14,76 78,03
2 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського” 40,76 21,00 14,88 76,64
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 21,06 13,55 12,39 47,00
4 Національний університет “Львівська політехніка” 16,72 16,94 13,33 46,98
5 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 20,07 14,81 8,63 43,51
6 Сумський державний університет 15,71 17,68 10,11 43,50
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України 19,75 12,71 5,97 38,43
8 Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 20,96 6,40 9,79 37,15
9 Львівський національний університет імені Івана Франка 16,69 13,90 5,67 36,26
10 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 16,63 7,16 11,60 35,39
11 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 24,19 7,30 3,88 35,37
12 Національний університет “Києво-Могилянська академія” 14,78 11,79 8,06 34,63
13 Національний авіаційний університет 13,63 8,56 8,50 30,69
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 16,60 8,07 4,39 29,06
15 Національна металургійна академія України 18,12 6,09 4,39 28,60
16 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 12,64 7,29 8,60 28,53
17 Національний університет харчових технологій 17,28 6,81 4,31 28,40
18 Харківський національний університет радіоелектроніки 14,09 7,53 6,75 28,37
19 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 21,36 4,35 2,00 27,71
20 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 14,04 10,39 3,21 27,64
21 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 16,78 6,23 4,24 27,25
22 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 17,20 5,47 4,44 27,11
23 Національний лісотехнічний університет України 18,32 3,78 4,80 26,90
24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 12,87 9,22 4,20 26,28
25 Вінницький національний технічний університет 17,15 6,13 2,71 25,99
26 Національний фармацевтичний університет 15,70 4,78 5,15 25,63
27 Одеська національна академія харчових технологій 13,57 6,28 5,69 25,55
28 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 12,65 10,66 1,22 24,53
29 Київський національний торговельно-економічний університет 12,18 8,70 3,45 24,33
30 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 12,41 6,50 5,19 24,10
31 Донецький національний університет імені Василя Стуса 10,27 6,85 6,92 24,04
32 Київський національний університет технологій та дизайну 13,93 5,85 4,05 23,84
33 Харківський національний медичний університет 14,79 4,94 4,00 23,74
34 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 13,82 6,09 3,81 23,73
35 Ужгородський національний університет 11,21 5,95 6,54 23,70
36 Буковинський державний медичний університет 13,17 5,66 4,83 23,66
37 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 14,36 4,61 4,56 23,53
38 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 8,09 10,38 5,01 23,48
39 Тернопільський національний економічний університет 9,29 9,59 4,39 23,27
40 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 8,81 9,53 4,88 23,22
41 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 9,89 7,76 5,22 22,86
42 Українська медична стоматологічна академія 13,02 5,49 4,11 22,62
43 Київський національний університет будівництва і архітектури 14,48 5,31 2,79 22,57
44 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 9,84 8,21 4,53 22,57
45 Одеський національний політехнічний університет 9,94 7,70 4,80 22,45
46 Миколаївський національний аграрний університет 11,09 8,45 2,84 22,39
47 Одеський національний медичний університет 12,09 4,92 5,04 22,05
48 Національний університет “Запорізька політехніка” 10,71 8,42 2,84 21,97
49 Запорізький державний медичний університет 12,29 4,79 4,52 21,60
50 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 11,94 4,62 4,98 21,54
51 Університет банківської справи 10,55 5,97 4,98 21,49
52 Луцький національний технічний університет 9,58 8,41 3,40 21,39
53 Криворізький національний університет 12,83 7,01 1,40 21,24
54 Національний університет “Одеська юридична академія” 10,64 5,79 4,69 21,12
55 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 12,88 5,24 2,81 20,93
56 Дніпропетровська медична академія 13,41 4,84 2,56 20,81
57 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 9,86 7,31 3,59 20,76
58 Дніпровський національний університет залізничного транспорту 11,62 4,85 3,98 20,45
59 Чернігівський національний технологічний університет 10,00 6,03 4,19 20,21
60 Одеський національний економічний університет 10,63 6,30 3,13 20,06
61 Національний транспортний університет 11,20 5,39 3,34 19,93
62 Івано-франківський національний медичний університет 11,89 5,53 2,41 19,83
63 Одеський державний екологічний університет 10,54 5,24 3,90 19,68
64 Національний університет водного господарства та природокористування 11,62 6,86 1,14 19,62
65 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 11,41 5,83 2,22 19,47
66 Таврійський державний агротехнологічний університет 11,63 6,37 1,39 19,39
67 Донецький національний медичний університет 12,47 4,17 2,47 19,11
68 Український державний хіміко-технологічний університет 12,83 4,90 1,37 19,10
69 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 9,86 4,78 4,36 19,00
70 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 10,03 5,37 3,35 18,74
71 Центральноукраїнський національний технічний університет 11,92 5,28 1,41 18,62
72 Донецький національний технічний університет 9,98 5,26 3,32 18,56
73 Національний університет фізичного виховання і спорту України 11,39 5,41 1,73 18,53
74 Українська інженерно-педагогічна академія 11,19 5,90 1,42 18,51
75 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 9,74 6,65 2,06 18,44
76 Житомирський державний технологічний університет 8,16 7,78 2,46 18,40
77 Запорізький національний університет 9,40 6,95 1,93 18,29
78 Одеський національний морський університет 9,92 5,64 2,58 18,14
79 Приазовський державний технічний університет 10,14 5,85 2,11 18,10
80 Національний університет цивільного захисту України 8,73 7,84 1,49 18,06
81 Київський університет імені Бориса Грінченка 8,78 6,94 2,24 17,96
82 Хмельницький національний університет 10,63 6,39 0,81 17,84
83 Донбаська державна машинобудівна академія 11,59 4,65 1,33 17,57
84 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 8,46 5,47 3,49 17,42
85 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 9,54 6,27 1,57 17,38
86 Харківський національний університет будівництва та архітектури 8,46 6,80 2,08 17,34
87 Львівський національний аграрний університет 6,68 7,67 2,95 17,30
88 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 9,63 4,48 2,88 16,99
89 Одеська державна академія будівництва та архітектури 8,39 5,60 2,88 16,87
90 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 9,32 5,72 1,78 16,82
91 Херсонський національний технічний університет 9,46 5,44 1,85 16,75
92 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 9,38 5,99 1,35 16,72
93 Національний університет “Острозька академія” 8,53 6,92 1,25 16,69
94 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 10,38 4,75 1,32 16,45
95 Національна академія внутрішніх справ 10,02 4,72 1,63 16,38
96 Український державний університет залізничного транспорту 9,30 5,49 1,54 16,32
97 Херсонський державний університет 8,10 6,72 1,47 16,29
98 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 7,67 5,82 2,68 16,17
99 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 9,21 5,68 1,25 16,14
100 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 8,47 5,15 2,45 16,07
101 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 8,24 5,01 2,77 16,03
102 Сумський національний аграрний університет 8,50 5,88 1,61 15,99
103 Університет імені Альфреда Нобеля 7,09 4,72 4,01 15,82
104 Національний університет “Одеська морська академія” 8,38 4,59 2,79 15,75
105 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 8,84 5,65 1,23 15,72
106 Маріупольський державний університет 7,84 5,25 2,56 15,65
107 Харківський державний університет харчування та торгівлі 9,15 5,78 0,68 15,61
108 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 7,11 6,94 1,53 15,58
109 Полтавський університет економіки і торгівлі 7,05 5,79 2,61 15,46
110 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 7,43 6,17 1,85 15,44
111 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 8,46 4,31 2,48 15,25
112 Київський національний лінгвістичний університет 7,94 5,79 1,48 15,20
113 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 8,49 5,17 1,47 15,13
114 Полтавська державна аграрна академія 8,00 5,73 1,37 15,10
115 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 8,77 4,79 1,43 15,00
116 Національний університет державної фіскальної служби України 7,56 5,43 2,00 14,98
117 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 8,42 5,05 1,45 14,92
118 Львівський торговельно-економічний університет 8,79 4,79 1,29 14,88
119 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 8,62 4,74 1,44 14,80
120 Житомирський державний університет імені Івана Франка 7,55 5,77 1,45 14,77
121 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6,84 5,76 2,15 14,75
122 Вінницький національний аграрний університет 7,99 4,83 1,83 14,65
123 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 7,27 5,80 1,56 14,63
124 Білоцерківський національний аграрний університет 8,54 4,77 1,21 14,52
125 Уманський національний університет садівництва 7,90 4,64 1,94 14,48
126 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 7,72 4,43 2,29 14,44
127 Херсонський державний аграрний університет 8,68 4,40 1,32 14,40
128 Київський національний університет культури і мистецтв 9,26 4,36 0,70 14,32
129 Харківський національний університет внутрішніх справ 8,48 4,15 1,64 14,27
130 Черкаський державний технологічний університет 8,06 4,75 1,44 14,24
131 Київський медичний університет УАНМ 7,81 4,33 2,03 14,17
132 Національна академія статистики, обліку та аудиту 7,93 4,76 1,42 14,10
133 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 7,67 4,85 1,56 14,08
134 Подільський державний аграрно-технічний університет 8,06 4,83 1,16 14,05
135 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 7,35 5,19 1,48 14,02
136 Житомирський національний агроекологічний університет 6,99 5,77 1,23 13,99
137 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 7,24 5,21 1,48 13,93
138 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 7,60 4,71 1,56 13,87
139 Університет митної справи та фінансів 6,84 4,64 2,36 13,84
140 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 6,74 4,89 2,20 13,83
141 Луганський державний медичний університет 7,83 4,50 1,46 13,79
142 Університет економіки та права “КРОК” 7,58 4,72 1,48 13,78
143 Київський міжнародний університет 8,02 4,25 1,45 13,72
144 Академія адвокатури України 8,48 4,22 1,01 13,71
145 Бердянський державний педагогічний університет 7,65 4,70 1,35 13,70
146 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 7,91 4,25 1,49 13,66
147 Державний університет телекомунікацій 7,57 4,64 1,43 13,65
148 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 6,23 5,79 1,62 13,64
149 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 7,39 4,79 1,35 13,53
150 Харківська державна зооветеринарна академія 7,76 4,10 1,61 13,47
151 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 8,34 3,70 1,38 13,42
152 Харківська державна академія культури 7,10 4,33 1,99 13,41
153 Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка 7,54 4,77 1,09 13,40
154 Дніпровський державний технічний університет 6,96 5,30 1,12 13,39
155 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 6,31 5,68 1,38 13,37
156 Харківська державна академія фізичної культури 8,04 4,05 1,13 13,22
157 Криворізький державний педагогічний університет 6,51 5,24 1,46 13,21
158 Українська академія друкарства 8,08 4,72 0,35 13,16
159 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 7,82 4,51 0,80 13,13
160 Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 7,05 4,34 1,71 13,10
161 Український Католицький Університет 5,20 6,80 1,07 13,08
162 Міжрегіональна Академія управління персоналом 7,64 4,04 1,14 12,82
163 Донецький державний університет управління 6,89 4,37 1,55 12,81
164 Класичний приватний університет 6,78 4,05 1,94 12,77
165 Міжнародний університет фінансів 8,23 4,16 0,35 12,75
166 Львівська національна академія мистецтв 6,83 4,39 1,51 12,72
167 Донбаський державний педагогічний університет 6,85 4,49 1,36 12,70
168 Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” 5,67 4,67 2,34 12,68
169 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 7,27 4,24 1,07 12,57
170 Мукачівський державний університет 6,83 4,23 1,45 12,50
171 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 7,01 4,40 1,06 12,48
172 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 5,80 5,59 1,06 12,45
173 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 6,69 4,79 0,87 12,35
174 Державний університет інфраструктури та технологій 7,00 4,37 0,91 12,29
175 Хмельницький університет управління та права 6,64 4,24 1,39 12,27
176 Київський університет права Національної академії наук України 6,95 4,18 1,11 12,24
177 Рівненський державний гуманітарний університет 6,20 4,68 1,33 12,21
178 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 7,06 4,18 0,91 12,15
179 Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 7,28 4,17 0,67 12,11
180 Луганський національний аграрний університет 6,68 4,31 1,10 12,09
181 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 6,29 4,29 1,34 11,92
182 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 6,56 4,27 1,06 11,90
183 Херсонська державна морська академія 6,22 4,28 1,34 11,85
184 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 6,20 4,08 1,44 11,72
185 Академія праці, соціальних відносин і туризму 6,56 4,12 0,99 11,67
186 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 6,29 4,32 0,96 11,57
187 Одеський державний університет внутрішніх справ 6,51 4,08 0,91 11,51
188 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 5,98 4,72 0,78 11,48
189 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 5,86 4,33 1,23 11,43
190 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 6,00 4,28 1,13 11,41
191 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 5,80 4,19 1,35 11,35
192 Одеський державний аграрний університет 5,95 4,60 0,78 11,33
193 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 5,63 4,31 1,32 11,26
194 Львівський інститут економіки і туризму 5,36 4,63 1,26 11,24
195 Закарпатська академія мистецтв 4,99 4,24 1,96 11,20
196 Європейський університет 5,68 4,38 1,05 11,12
197 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 5,24 4,52 1,30 11,05
198 Університет Короля Данила 5,65 4,38 0,97 11,00
199 Донецький юридичний інститут 5,50 4,24 1,22 10,95
200 Дніпровський гуманітарний університет 5,78 4,25 0,80 10,83

 

 

Вам може бути цікаво

Залишити відповідь